SHOWOFF

#04_Green Deal pro scénická umění

Episode Summary

Odrazovým můstkem pro diskusi v rámci cyklu „Green Thursdays“ i pro tuto epizodu bylo dotazníkové šetření Divadlo a ochrana životního prostředí, které bylo realizováno v rámci Noci divadel v České republice na jaře 2020 a v němž těsná většina respondentů uvedla, že se aktivně, avšak zároveň spíše nahodile snaží snižovat environmentální dopady své činnosti. S hostkami a hostem z České republiky, Polska a Francie jsme hovořili o aktuálních trendech šetrnosti v divadelním provozu a kulturní mobilitě i o tom, jak téma udržitelnosti rezonuje v komunikaci s publikem, uměleckých programech a v situaci zpomalení vyvolaném pandemií, s nímž se dennodenně a více či méně organicky vyrovnáváme. Od konkrétních příkladů, postojů a opatření jsme se přes akcentaci jejich udržitelného managementu a systematické evaluace přenesli k úvahám o uměleckých i osobních praktikách a údělu scénických umění v kontextu evropské Zelené dohody i nové, pandemické a postpandemické normality.

Episode Notes

Účastníci diskuse Show must go on/off line, která sloužila jako podklad pro tento podcast.

Michaela Rýgrová / ČR, produkční a expertka na udržitelné divadlo

Gwendolenn Sharp / Francie, zakladatelka neziskové organizace The Green Room zaměřené na environmentální strategie v hudebním průmyslu a kultuře

Anna Galas-Kosil / Polsko, teatroložka, expertka na mezinárodní vztahy v oblasti scénických umění, kurátorka kulturní interdisciplinární organizace Biennale Warszawa

Petr Dlouhý / ČR, kurátor živého umění, dramaturg a kulturní organizátor

Moderátorka:

Martina Pecková Černá / ČR, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU

Linky na projekty, organizace a iniciativy zmíněné v diskusi a v této epizodě:

Výsledky dotazníkového šetření Divadlo a ochrana životního prostředí 2019.nocdivadel.cz/archive_files/2020/vysledky_dotaznikoveho_setreni_Noc_divadel_-_Divadlo_a_ochrana_zivotniho_prostredi_2020.pdf

Kodex udržitelnosti Noci divadel v ČR: Od divadelní kultury ke kultuře v divadle: www.nocdivadel.cz/kodex-udrzitelnosti/

Kultura pro budoucnost: www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1374-kultura-pro-budoucnost

David Finnigan: I was wrong about the fires: davidfinnigan.substack.com/p/i-was-wrong-about-the-fires

The Green Room: www.thegreenroom.fr

Julie’s Bicycle: juliesbicycle.com

Green Music Australia: www.greenmusic.org.au

The Shift Project: theshiftproject.org/en/home/

Broadway Green Alliance: https://www.broadwaygreen.comwww.broadwaygreen.com

Buried Sun: buriedsun.com

On the Move: on-the-move.org

Reshape: reshape.network  

Bruno Latour: What protective measures can you think of so we don’t go back to the pre-crisis production model? - www.bruno-latour.fr/sites/default/files/P-202-AOC-ENGLISH.pdf

Tuto epizodu napsala a přečetla: Martina Pecková Černá / Česká republika, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce / PerformCzech IDU, teatroložka a kulturní manažerka. 

Režisér podcastu / hlas citací: Jiří Šimek

Dramaturgie: Martina Pecková Černá a kol

Produkce: Barbora Comer

Soundesign: Jan Čtvrtník

Další důležité odkazy www.performczech.cz www.idu.cz